Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Trafikstrategi

Trafikstrategin talar om vilken inriktning trafikutvecklingen inom Kristianstads kommun ska ha de kommande åren. Den innehåller en framtidsvision, tillsammans med utmaningar och strategier för inriktning och prioritering för olika trafikslag.

Trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige 2016-06-21 och utgör ett underlag för översiktsplan. Syftet med strategin är att tala om i vilken riktning kommunen vill se trafikutvecklingen inom Kristianstads kommun fram till år 2030. 

Utifrån strategin kommer även trafikplaner med åtgärdsförslag att tas fram.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.