Trafikplan

Trafikplanen är en handlingsplan för de åtgärder som kommunen ska vidta för att klara de utmaningar och strategier som finns med i den politiskt antagna trafikstrategin.

Cykelbro vid Naturum, Claes Sandén
Cykelbro vid Naturum, Claes Sandén

En ny trafikplan har tagits fram för Kristianstads kommun. Trafikplanen bygger på kommunens redan antagna trafikstrategi. Syftet med trafikplanen som har arbetats fram nu är att fastställa åtgärder och insatser för att möta de utmaningar och strategier som beskrivs i trafikstrategin. Utöver konkreta åtgärder pekar trafikplanen även ut behov av fördjupade utredningar. Trafikplanen behandlar hela kommunen med uppdelning på stad, basorter, tätorter samt resor mellan orterna.

Trafikplanen har varit ute på remiss under våren 2018 och arbetet pågår med att gå igenom de synpunkter som kommit in. Trafikplanen ska sedan antas av kommunfullmäktige.

Läs mer om den antagna trafikstrategin via länken nedan.

Trafikstrategi

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.