Översiktsplan för staden Kristianstad

En ändring av översiktsplanen tas fram med syfte att ytterligare utveckla staden Kristianstad.

Stora torg, Kristianstad
Stora torg, Kristianstad

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för staden Kristianstad antogs 2009. Det är ett långsiktigt strategiskt dokument som visar hur stadens bebyggelse, grönska och kommunikationer ska utvecklas.

Arbetet har påbörjats med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen genom att identifiera nya utvecklingsområden och se till att planen uppfyller vision Kristianstad 2030 - Vi lyfter tillsammans.

Processen

Era synpunkter, önskemål och intressen gällande Kristianstad är av stor vikt för att stadsutvecklingen ska bli så bra som möjligt. I början av november skickade vi ut vykort till hushållen i Kristianstad stad för att höra vad ni tycker och önskar för Kristianstad. En sammanställning finns nu tillgänglig under relaterad information.

Den 4/2-18 höll vi en medborgardialog "Open Space" där alla medborgare var välkomna att delta. Många goda och kreativa idéer kom fram under mötet och vi tackar alla som var där för ett engagerat deltagande och positiv stämning. Se nedanstående dokument "Sammanfattning av tankar från Open Space" för att se vilka idéer och tankar som lyftes på medborgardialogen.

Vi har tittat på möjligheten att kunna "prenumerera" på vår sida och det är tyvärr inte möjligt med nuvarande programvara.

Karta över sammanställda synpunkter 

Nedanstående karta är en sammanställning av de synpunkter som har kommit in via synpunktskartan, e-post samt utskickade vykort. De röda markörerna indikerar negativa synpunkter, gröna markörer är positiva synpunkter samt gula markörer är neutrala synpunkter. 
Klicka på kartan för att läsa synpunkterna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.