Pågående grönplan

En grönplan för utvecklingen av kommunens grön- och blåstruktur.

Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén
Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén

En ny grönplan har tagits fram för Kristianstads kommun. Grönplanen bygger på kommunens redan antagna grönstrategi och utgör underlag för översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen. 

Förslaget till grönplan har varit utsänt på remiss till berörda förvaltningar, myndigheter och föreningar. Grönplanen förväntas att bli antagen under våren 2019. Handlingarna samt en digital plattform finns att ta del av nedan.

Frågor
Per Blomberg, planeringsarkitekt
per.blomberg@kristianstad.se, 044-132614

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.