Pågående grönplan

En grönplan för utvecklingen av kommunens grön- och blåstruktur har tagits fram och nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén
Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén

En ny grönplan har tagits fram för Kristianstads kommun. Grönplanen bygger på kommunens redan antagna grönstrategi och utgör underlag för översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen. 

Förslaget till grönplan är nu utsänt på remiss till berörda förvaltningar, myndigheter och föreningar samt för att ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. Handlingarna samt en digital plattform finns att ta del av nedan.

Synpunkter
Synpunkter på grönplanen ska vara kommunen tillhanda senast 15 mars 2018 och skickas till per.blomberg@kristianstad.se eller Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad.

Frågor
Per Blomberg, planeringsarkitekt
per.blomberg@kristianstad.se, 044-132614

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.