Aktualitetsprövning av översiktsplanen

Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag att aktualitetspröva översiktsplanen för Kristianstads kommun den 23 mars 2021.

Enligt plan- och bygglagen är kommunen skyldig att aktualitetspröva översiktsplanen varje mandatperiod. Gällande översiktsplan är från 2013 och delen som omfattar Kristianstad stad är från 2009. Sedan dess har delen som omfattar Kusten och havet ändrats år 2019 och arbetet pågår med ändring av delen som omfattar Kristianstad stad samt Åhus tätort.

Syftet med att pröva översiktsplanens aktualitet är att:

  • Klargöra om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk.
  • Klargöra i vilka avseenden översiktsplanen är och inte är aktuell.
  • Ge förslag på inriktningar för en uppdatering av planen.

Är hela eller större delen av planen inaktuell måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras för dessa delar. Övriga delar kan då behållas, men tidigare ställningstaganden gällande aktuellt område för ändring upphävs.

Resultatet av aktualitetsprövningen kommer att presenteras för beslut i Kommunfullmäktige under hösten 2021.

Kontaktperson:
Planeringsarkitekt Per Blomberg, projektledare per.blomberg@kristianstad.se  044-132614

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.