Ändring av översiktsplanen för Åhus

Ändringen av översiktsplanen för Åhus har varit på samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter.


Ändringen av översiktsplanen för Åhus har varit ute på samråd. När inkomna synpunkter är sammanställda kommer planförslaget att bearbetas inför kommande granskning. 

Föreslagen plan för Åhus syftar till att beskriva hur mark- och vattenanvändning ska bidra till en fortsatt utveckling av Åhus. Planförslaget redovisar hur den fysiska strukturen kan bidra till att kommunens olika mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet uppnås.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.