Ändring av översiktsplanen för Åhus

Ändringen av översiktsplanen för Åhus är nu ute på samråd! Vad tänker du om Åhus och dess framtid? Läs mer här nedan om hur du tar del av planförslaget. Välkommen att lämna dina synpunkter.


Ändringen av översiktsplanen för Åhus är nu ute på samråd och det är möjligt att lämna synpunkter på handlingen!

Föreslagen plan för Åhus syftar till att beskriva hur mark- och vattenanvändning ska bidra till en fortsatt utveckling av Åhus. Planförslaget redovisar hur den fysiska strukturen kan bidra till att kommunens olika mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet uppnås.

Du kan ta del av planhandlingen genom att klicka på kartbilden här nedan:

Ahus markanvandningskarta

Samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 20 mars från klockan 17.00 i Åhus församlingshem. Adress till förslamlingshemmet är: Torget 17 i Åhus

Det finns möjlighet att ta del av planhandlingarna på Åhus biblioteks datorer. Onsdagen den 1 mars mellan 14.00-16.00 finns personal från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på plats i biblioteket för frågor och synpunkter på förslaget. Fler tillfällen för information och synpunkter kommer att annonseras på kommunens hemsida.

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad alternativt via e-post till planadm@kristianstad.se. Ange diarienr. BN 18 0571. Synpunkterna ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredag den 14 april 2023.

Vid frågor kontakta Ann-Mari Lindberg 044-13 26 26

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.