Tätorten Åhus

Kristianstads kommun startar nu ett arbete kring Åhus framtida utveckling. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för tätorten Åhus tas fram.

Ambitionen är att ta fram tydliga och konkreta förslag kring hur samhällsutvecklingen i Åhus ska ske på längre sikt.

Vad händer nu?
Arbetet startar med att identifiera problem och utmaningar därefter ska målbilder för framtiden definieras. I detta arbete kommer de som önskar ges möjlighet att diskutera och lyfta fram frågor kring Åhus idag och i framtiden med de som arbetar med projektet på Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hur ska arbetet gå till?
Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen och är i princip densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen vilket beskrivs på Boverkets hemsida.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.