Vindbruksplan 2011

Vindbruksplanen för Kristianstads kommun redovisar områden med olika möjlighet att inrymma vindkraftverk med hänsyn till bland annat vindförutsättningar och landskapsbild.

En viktig målsättning för vindbruksplanen är att försöka ta tillvara den miljövänliga resurs som vinden utgör. Planen omfattar hela kommunen, både land- och vattenområden och redovisar en indelning i tre olika lämplighetsklasser avseende vindkraftsetablering, A-, B- och C-områden.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.