Trafikplan 2019

Trafikplanen är en handlingsplan för de åtgärder som kommunen ska vidta för att klara de utmaningar och strategier som finns med i trafikstrategin.

Cykelbro vid Naturum, Claes Sandén
Cykelbro vid Naturum, Claes Sandén

Trafikplan för Kristianstads kommun antogs av kommunstyrelsen 2019-03-20. Trafikplanen bygger på kommunens redan antagna trafikstrategi. Syftet med trafikplanen är att fastställa åtgärder och insatser för att möta de utmaningar och strategier som beskrivs i trafikstrategin. Utöver konkreta åtgärder pekar trafikplanen även ut behov av fördjupade utredningar. Trafikplanen behandlar hela kommunen med uppdelning på stad, basorter, tätorter samt resor mellan orterna.

I den digitala trafikplanen kan du läsa mer om planen samt använda dig av våra klickbara kartor. Du hittar den under relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.