Parkeringsnormer 2018

Som en del i Kristianstads kommuns arbete med en mer hållbar trafikutveckling har Kristianstads kommun tagit fram parkeringsnormer för cykel och bil.

Parkering Stora torg, Åsa Hammarstedt
Parkering Stora torg, Åsa Hammarstedt

Parkeringsnormerna anger riktlinjer för hur många parkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller ombyggnad för olika ändamål. 

Parkeringsnormer för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-10-09.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.