Grönstrategi 2017

En övergripande grönstrategi har tagits fram med förslag till utveckling av kommunens grönytor. Strategin utgör underlag för pågående arbete med grönplan och kommande översiktsplan. Grönstrategin antogs av kommunfullmäktige den 20 september 2017.

Hälsoträdgården i Tivoliparken.
Hälsoträdgården i Tivoliparken.

Utvecklingen av parker och grönområden i Kristianstads kommun styrs av en övergripande grönstrategi som innehåller en vision, inriktningar och prioriteringar för utvecklingen av grönytorna. 

Grön- och blåstrukturen avser alla vegetationsklädda ytor och vattenområden i kommunen både på kommunal och privat mark. Grönstrategin utvecklas i grönplanen till konkreta riktlinjer och åtgärder samt med kartunderlag för viktiga områden och samband.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.