Grönplan 2019

En grönplan för utvecklingen av kommunens grön- och blåstruktur.

Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén
Växter Hälsoträdgården, Claes Sandén

En ny grönplan har tagits fram för Kristianstads kommun. Grönplanen bygger på kommunens redan antagna grönstrategi och utgör underlag för översiktlig planering samt övrigt arbete med grön- och blåstrukturen i kommunen.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.