Yllefabriken 20 m fl

Ett förslag till ny detaljplan för bostads- centrumändamål, park, stråk och gator. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Bildkälla: Utopia Arkitekter
Bildkälla: Utopia Arkitekter

Syfte och omfattning 

Detaljplanen syftar till att bidra till en omvandling av stadsdelens Söders industriområde till en tät hållbar stadsbygd som med hög arkitektonisk gestaltning länkas samman med innerstaden och den lokala kulturmiljön genom hänsyn, utformning, anpassning och materialval. Planområdet omfattar ca 55 400 m².

Synpunkter  

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-07-07 t om 2021-08-25.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det via kommunens e-tjänst nedan
https://etjanster.kristianstad.se/se/s/detaljplan 

eller skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 18-0583”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning. 
Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast onsdagen den 25 augusti 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.