Vä 55:1 mfl Nya Ängamöllan

Ett förslag till ändring av gällande detaljplan har tagits fram för Vä 55:1 mfl. Nu finns möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och omfattning

Ett förslag till ändring av gällande detaljplan har tagits fram för Vä 55:1 m.fl. Området är idag planlagt för J-verksamheter/industri och aktuellt planförslag innebär enbart en ändring av nu gällande detaljplan. Syftet med ändringen är att på ett effektivare sätt tillvarata redan planlagd mark för verksamheter/industri och på ett bättre sätt möta de behov av verksamhetsmark som finns i kommunen idag. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter 

Planförslaget är utställd för samråd fr om 2020-11-13 t om 2020-12-07.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till 
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 20-0318". Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast  den 7 december 2020. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.