Ugerups Säteri 3:2

Kristianstads kommun har tagit fram förslag till ny detaljplan för The Absolut Company AB:s befintliga destilleriverksamhet i Nöbbelöv strax söder om Kristianstad. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2019-01-15.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att fastställa markanvändningen för industriändamål i enlighet med pågående verksamhet samt möjliggöra för en utveckling av denna med nya byggnader och anläggningar. Planområdet omfattar ca 47 ha och marken är i privat ägo.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.