Uddarp 1:14

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området som gränsar i norr och öster till Skepparslövs golfbana och i väster till en friliggande bostadstomt. Detaljplanen har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör att området kan bebyggas med en relativt tät grupp av en- eller tvåbostadshus. Som exempel innehåller exploatörens utbyggnadsförslag 10 enbostadshus.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t o m 2019-07-09.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om Samråd VA-utredning
Planbeskrivning Georapport 
Plankarta  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.