Uddarp 1:14

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området som gränsar i norr och öster till Skepparslövs golfbana och i väster till en friliggande bostadstomt. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget.

Syfte och omfattning

Detaljplanen möjliggör att området kan bebyggas med en relativt tät grupp av en- eller tvåbostadshus. Som exempel innehåller exploatörens utbyggnadsförslag 10 enbostadshus. Möjlighet finns att lämna synpunkter på planförslaget t.o.m. 2019-07-09.

Synpunkter

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 15-0159". Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tisdagen den 9 juli 2019.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om Samråd VA-utredning
Planbeskrivning Georapport 
Plankarta  
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.