Saxen 11

Ett förslag till ändring av detaljplan har tagits fram för fastigheten Saxen 11 i Tollarp. Förslaget bearbetas nu inför antagande.

Syfte och omfattning

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för flerfamiljsboende, centrumverksamhet.

Planförslaget har varit utställt för granskning  t om 2020-01-02.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.