Saxen 11

Ett förslag till ändring av detaljplan har tagits fram för fastigheten Saxen 11 i Tollarp. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och omfattning

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för flerfamiljsboende inom fastigheten och i befintlig byggnad för boende.

Planförslaget är utsänt för samråd 2019-09-04 t om 2019-09-30. Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgan 12, Krisianstad.

Synpunkter

De som vill lämna synpunkter på förslaget gör det skriftligen till:
kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad 

Märk e-post/brev med "BN 19-0713". Synpunkter ska han inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 30 september 2019.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.