Saxen 11

Ett förslag till ändring av detaljplan har tagits fram för fastigheten Saxen 11 i Tollarp. Detaljplanen har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för flerfamiljsboende inom fastigheten och i befintlig byggnad för boende.

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t o m 2019-09-30.  

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.