Revisorn 8 och 31

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder, kontor och service m m har tagits fram för Revisorn 8 och 31 inom Härlöv i Kristianstad. Nu finns det möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och omfattning 

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för fastigheterna Revisorn 8 och 31 i Kristianstad. Syftet är att möjliggöra för byggnation av bostäder, kontor och service, samt skola/förskola och lättare former av vård.

Synpunkter

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 16-0573". Synpunkter ska han inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 16 september 2019.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
PlanhandlingarUtredningar
Meddelande om Samråd  Bullerutredning
Planbeskrivning  Markteknisk undersökningsrapport
Plankarta  Miljöteknisk markundersökning 
   Projekterings PM Geoteknik
   Riskutredning
   Trafikbullerutredning
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.