Revisorn 31

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för byggnation av bostäder samt bostadskomplement, kontor, service och tjänsteverksamhet på fastigheten Revisorn 31, Härlöv. Detaljplanen bearbetas nu inför antagande.

Flygfoto över fastigheten Revisorn 31
Flygfoto över fastigheten Revisorn 31

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter  t om 2020-04-30. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.