Önnestad 112:1

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Önnestad med nya bostäder, förskola, vård- och servicefunktioner i ett strategiskt läge nära pendeltågsstationen. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration möjlig bebyggelse inom Önnestad 112:1, Kristianstads kommun
Illustration möjlig bebyggelse inom Önnestad 112:1, Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Planområdet ligger utmed järnvägen söder om Byagatan och omfattar strax under 12 hektar. Marken ägs av Kristianstads kommun.

Detaljplanen möjliggör för en variation av småhus och lägenheter och det finns utrymme för förskola och omsorgsboende inom planområdet.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-11-15 t om 2021-12-08.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan. 

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen via kommunens e-tjänst alternativt via e-post till planadm@kristianstad.se

Märk e-post/brev med ”BN 12-5082”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast onsdag den 8 december 2021.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.