Öllsjö 56:1

Planförslaget möjliggör för uppförande av parhus/radhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus. Detaljplanen antogs av  kommunfullmäktige den 10 april 2019. Detaljplanen har överklagats och ärendet har översänts till mark- och miljödomstolen för prövning.

Planområdets avgränsning. Flygfoto: Kristianstads kommun
Planområdets avgränsning. Flygfoto: Kristianstads kommun

Detaljplanen omfattar en del av fastigheten Öllsjö 56:1 och lokaliserad centralt i Öllsjö. I norr avgränsas området av Blåtands väg, i väster av kvarteret Slungbollen, i söder av Sven Tveskäggs väg och i öster av Frodes väg. Planområdet omfattar cirka 7100 m² och ägs av kommunen. 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.