Öllsjö 56:1

Planförslaget möjliggör för uppförande av parhus/radhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus. Detaljplanen överklagades och Mark- och miljödomstolen har i november 2019 avslagit överklagandena. Nu inväntas domstolens överklagandetid.

Planområdets avgränsning. Flygfoto: Kristianstads kommun
Planområdets avgränsning. Flygfoto: Kristianstads kommun

Detaljplanen omfattar en del av fastigheten Öllsjö 56:1 och lokaliserad centralt i Öllsjö. I norr avgränsas området av Blåtands väg, i väster av kvarteret Slungbollen, i söder av Sven Tveskäggs väg och i öster av Frodes väg. Planområdet omfattar cirka 7100 m² och ägs av kommunen. 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.