Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Näsby 35:47 nytt badhus

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för ett nytt badhus samt bostäder/kontor på Näsby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för badhus och bostäder/kontor. Planområdet ligger i Näsby och gränsar till Högskolan och Krinova.

Planprocessen 

Planförslaget har varit på granskning och bearbetas nu för antagande. Tiden att lämna synpunkter på planförslaget har gått ut, nedan finns granskningshandlingarna för kännedom. 

De som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.