Näsby 35:47 nytt badhus

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för ett nytt badhus samt bostäder/kontor på Näsby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för badhus och bostäder/kontor. Planområdet ligger i Näsby och gränsar till Högskolan och Krinova.

Syfte och omfattning   

Planförslaget har varit på samråd. Nu pågår arbetet med att bearbeta planförslaget utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för granskning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.