Näsby 35:47 nytt badhus

Detaljplanen för nytt badhus och bostäder på Näsby har antagits av kommunfullmäktige.

Syfte och omfattning 

Planområdet gränsar till högskolan och Krinova och syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett nytt badhus. Planförslaget ger också möjlighet för bostäder.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2018.

Tiden för att lämna synpunkter på planförslaget har gått ut, nedan finns granskningshandlingarna för kännedom. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.