Näsby 35:47 nytt badhus

Kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan för ett nytt badhus samt bostäder/kontor i Näsby. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för badhus och bostäder/kontor. Planområdet ligger i Näsby och gränsar till Högskolan och Krinova.

Syfte och omfattning   

Planförslaget finns tillgängligt för samråd fr.o.m. 2017-04-10 t.o.m. 2017-05-12. Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Synpunkter

Synpunkter skickas till kommun@kristianstad.se alternativt till Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad senast den 12 maj 2017. Märk e-post/brev med ”BN 16-0124”.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.