Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Näsby 35:13 och del av Näsby 35:15

Kristianstads kommun har tagit fram förslag till ny detaljplan för Tvedegårds förskola i Kristianstad för att möjliggöra för byggnation av en ny förskola i två våningar. Förslaget har varit ute på samråd och  planhandlingarna har reviderats. Detaljplanen är nu utställd för granskning.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av en ny förskola i två plan i enlighet med kommunens nya modell för konceptförskola. Planområdet omfattar ca 17 300 m² och marken ägs av Kristianstads kommun.

Synpunkter

Planförslaget finns utställt för granskning t om 2018-03-12. Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgaracenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:
kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 16-1729". Synpunkterna ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 12 mars 2018.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.