Lasarettet 5, Östermalms park

En ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Östermalms park och förtäta området med bostäder. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter
Illustration bostäder och kvarterspark, Liljewall arkitekter

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla Östermalms park och förtäta kvarteret med bostäder. Detaljplanen ger möjlighet för ca 300 nya lägenheter med inslag av centrumfunktioner samt ett parkeringshus. Ett högre bostadshus om 12-13 våningar placeras mittemot stadsbiblioteket och en kvarterspark tillskapas centralt i området. Planförslaget innebär att några av de befintliga byggnaderna rivs. 

Synpunkter

Planförslaget är utsänt för samråd fr o m 2020-03-09 t om 2020-03-31.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till
kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 14-4623". Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning. Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast  tisdagen den 31 mars 2020.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen

Samrådsmöte - inställt!

För att minska risken för smittspridning av coronavirus, covid-19, ställs samrådsmötet om detaljplan för del av Lasarettet 5 i Kristianstad in. Mötet var planerat som ett "öppet hus" måndagen den 23 mars. Det finns ändå möjlighet att ta del av planhandlingar och lämna synpunkter fram till 31 mars.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.