Kristianstad 4:37 och    Kometen 9

Ett förslag till ny detaljplan delar av fastigheterna Kristianstad 4:37 och Kometen 9 i Kristianstad har tagits fram. Planförslaget har antagits av Byggnadsnämnden 2019-01-29.

Syftet med planen är att möjliggöra för gemensam parkering för handeln och arenaområdet samt en utökad byggrätt för handel. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.