Kristianstad 4:37 och    Kometen 9

Ett förslag till ny detaljplan delar av fastigheterna Kristianstad 4:37 och Kometen 9 i Kristianstad har tagits fram. Planförslaget har varit på granskning och bearbetas nu inför antagande.

Syftet med planen är att möjliggöra för gemensam parkering för handeln och arenaområdet samt en utökad byggrätt för handel. 

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Granskningshandlingarna finns nedan.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.