Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Hedentorp 1:20 m fl, Helgedalsskolan

Detaljplanen möjliggör ett utökat skolområde till Helgedalsskolan samt en ny anslutningsväg från norr. Under granskningstiden fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget bearbetas nu inför antagande.

Syfte och omfattning

Planområdet ligger inom den nordvästra delen av Hedentorp/Helgedal i Kristianstad. Detaljplanen möjliggör ett utökat skolområde norr om nuvarande Helgedalsskolan i samband med att en ny förskola uppförs och skolan byggs ut. Samtidigt planeras en ny tillfart till skolområdet norrifrån för att avlasta Sibyllevägen från biltrafik. Planförslaget avviker från ”Fördjupad översiktsplan för Kristianstad”, antagen av Kommunfullmäktige 2009-06-09. Marken ägs av kommunen.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2017-10-09.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.