Hammar 9:151

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för utbyggnad av verksamhet utan omgivningspåverkan samt bilservice i Hammar. Planförslaget var utsänt för samråd i januari 2023 och bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter.

Utsnitt över planområdet.
Utsnitt över planområdet.

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för verksamhet utan omgivningspåverkan samt bilservice. Planförslaget överensstämmer med  antagen ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad från 2021. 

Synpunkter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut. Detaljplanen var utsänd för samråd i januari 2023. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och berarbeta planförslaget inför granskning.

Handlingar

Samrådshandlingarna finns nedan för kännedom.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.