Hammar 8:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för huvudsakligen bostäder i Hammar. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration - Kristianstads kommun
Illustration - Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för huvudsakligen bostäder i Hammar. Detaljplanen möjliggör även för tekniska anläggningar som är nödvändiga för planens genomförande, ytterligare skolgård åt befintlig grundskola samt gatumark och natur.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr om 2020-03-20 t om 2020-04-19.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen till:

planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN17-1168". Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast den 19 april 2020.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

 
Planhandlingar Utredningar
Kungörelse Markteknisk undersökningsrapport
Planbeskrivning PM Geoteknik & Markmiljö
Plankarta PM Geoteknik & Markmiljö tillägg
  VA_utredning
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.