Flaket 10, ICA Kvantum i Åhus

Detaljplanen tas upp i byggnadsnämnden för beslut om antagande den 28 november 2017. Antagandehandlingarna finns nedan.

Syfte och omfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillbyggnad av handelslokaler i anslutning till befintlig livsmedelsbutik. Planområdet ligger centralt i Åhus utmed Vallgatan och Hamnleden. 

 Detaljplanen har tidigare varit på samråd och granskning och tas nu upp i byggnadsnämnden den 28 november 2017 för beslut om antagande.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.