Flaket 10, ICA Kvantum i Åhus

Kristianstads kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Flaket 10, ICA Kvantum i Åhus. Detaljplanen har varit utställd för granskning och bearbetas nu inför antagande

Syfte och omfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillbyggnad av handelslokaler i anslutning till befintlig livsmedelsbutik. Planområdet ligger centralt i Åhus utmed Vallgatan och Hamnleden. Fastigheten är redan idag planlagd för handel och kontor. Det aktuella planförslaget möjliggör att befintlig ICA-butik kan byggas till och att befintlig infart flyttas längre söderut. 

Tiden för att lämna synpunkter gick ut 2 augusti 2017 men utställningshandlingarna finns nedan. Planförslaget bearbetas nu inför byggnadsnämndens antagande. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.