Fjälkinge 42:1 och 33:1

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder utmed Gamla vägen i Fjälkinge har tagits fram. Detaljplanen har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Planområdet omfattar del av fastigheten Fjälkinge 42:1 och 33:1 utmed Gamla vägen i Fjälkinge. Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av bostäder samt lokalgata.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t.o.m. 2018-08-10. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.