Fjälkinge 42:1 och 33:1

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder utmed Gamla vägen i Fjälkinge har tagits fram. Detaljplanen har varit på granskning och förslaget bearbetas nu inför antagande.

Synpunkter 

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2020-03-27.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.