Degeberga 12:119

Kommunen har tagit fram ett förslag detaljplan för Degeberga 12:119, Coop Degeberga. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för befintlig handelsverksamhet och komplettera med centrumfunktioner.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen 2017-03-28 §60.

Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.