Detaljplan för Carl XI 13 mfl i Åhus

Ett förslag till detaljplan för visningscentra finns utsänt för samråd. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Planområdet omfattar fastigheterna Carl XI 13, 5, 4 och 2. Planområdet är beläget i Åhus gamla stadskärna. Detaljplanens syfte är främst att möjliggöra för ett nytt visningscentra. Användningen anger centrumverksamhet vilket innebär en flexibel användning som förutom visningscentra också kan inrymma exempelvis restaurang, handel etc.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för samråd fr.o.m. 2017-03-07 t.o.m. 2017-03-31. Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Synpunkter skickas till kommun@kristianstad.se alternativt till Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad senast den 31 mars 2017. Märk e-post/brev med ”BN 16-1965”.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.