Detaljplan för Carl XI 13 mfl i Åhus

Ett förslag till detaljplan för visningscentra har varit utställt för granskning. Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och bearbeta planförslaget inför antagande.

Syfte och omfattning

Planområdet omfattar fastigheterna Carl XI 13, 5, 4 och 2. Planområdet är beläget i Åhus gamla stadskärna. Detaljplanens syfte är främst att möjliggöra för ett nytt visningscentra. Användningen anger centrumverksamhet vilket innebär en flexibel användning som förutom visningscentra också kan inrymma exempelvis restaurang, handel etc.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.