Betongen 1

Ett förslag till detaljplan för Betongen 1 inom Näsby industriområde har tagits fram. Planen har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

Syfte och omfattning

Planområdet består av fastigheten Betongen 1 och en smal remsa av Näsby 35:22 intill Svetsarevägen i norr. Befintliga byggnader har hittills använts främst för olika typer av utbildningsverksamhet. Detaljplanen möjliggör att planområdet får användas för K-kontor och Z-verksamheter. I dessa ändamål ingår även vuxenutbildning och yrkesutbildning som kan vara störande för omgivningen.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2020-03-11.

De som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.