Betongen 1

Ett förslag till detaljplan för Betongen 1 inom Näsby industriområde har tagits fram.

Syfte och omfattning

Planområdet består av fastigheten Betongen 1 och en smal remsa av Näsby 35:22 intill Svetsarevägen i norr. Befintliga byggnader har hittills använts främst för olika typer av utbildningsverksamhet. Detaljplanen möjliggör att planområdet får användas för K-kontor och Z-verksamheter. I dessa ändamål ingår även vuxenutbildning och yrkesutbildning som kan vara störande för omgivningen. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter

Planförslaget är utställt för samråd fr om 2020-02-12 t om 2020-03-11.
Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skritligen till

kommun@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med "BN 18-0567". Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.
Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast onsdagen den 11 mars 2020.

De som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.