Åhus 558:31 m fl i Åhus

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintligt evenemangsområde på Täppetstranden i Åhus. Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige i maj 2017.

Byggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträden den 28 mars 2017 detaljplanen för Åhus 558:31 m fl i Åhus (Täppetstranden) efter utställning och har nu överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2017.

Antagandehandlingarna finns nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.