Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter eller ofta efterfrågas avseende information eller handlingar nås via länkarna nedan.

Näsby 35:13 och del av 35:15
Detaljplan för ny förskola

Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41 i Åhus
Detaljplan för livsmedelshandel

Åhus 14:108
Detaljplan för ny stadsdel i sydvästra Åhus

Ugerups Säteri 3:2 mfl i Nöbbelöv
Pågående industriverksamhet

Näsby 35:47 i Kristianstad
Detaljplanen för badhus och bostäder är nu på granskning

Öllsjö 33:2 m fl i Kristianstad 
Detaljplan för bostäder

Bajonetten 3, 4, 5 och 6, fd Tempotorget
Detaljplan för bostäder och blandade funktioner

Maglehem 23:71 och 23:85, Rigeleje camping
Utvidgning av befintlig camping och ny allmän besöksparkering

Oppmanna-Tollarp 2:32 i Arkelstorp
Detaljplan för ny förskola

Hedentorp 1:20 m fl, Helgedalsskolan
Detaljplan för utbyggnad av Helgedalsskolan

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet 
Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige.

Maglehem 10:2, ny detaljplan för bostadstomter
Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige.

 

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner i vår kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av gällande planbestämmelser för ditt område.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.