Ett visningscenter i Rådhus Skåne

I oktober är det planerat för öppning av kommunens nya kommunikationskanal, visningscentret i Rådhus Skåne. Visningscentret är en del i vårt nya sätt att arbeta med samhällsbyggnadsinformation och är även en helt ny kanal för kommunikation i Rådhus Skåne.

Visningscentret ökar möjligheterna till kommuninformation och marknadsföring och gör översiktsplaner och detaljplaner mer lättöverskådliga.

 Skärmvägg med möjlighet att ta del av kommunens kommunikation.

– Det är ett spännande bygge som kommer förstärka kommunens sätt att kommunicera, speciellt i Rådhus Skåne säger Anders Sandin, kommunikationschef. Vi kommer att presentera aktuella och kommande byggplaner. Vi kommer även presentera kommunens breda verksamhet på olika sätt för att stärka vårt varumärke. 

Platsen för visningscentret är utrymmet vid medborgarcenter och reception i Rådhus Skåne. Det kommer vara öppet för alla besökare.

– Centret kommer bestå av olika skärmar där några är interaktiva. På så sätt kan vi knyta ihop vår övriga digitala kommunikation även i denna nya kanal säger Anders Sandin. Extra spännande kommer det nya 3D-verktyg för samhällsplanering bli för besökaren. Via en stor interaktiv skärm kommer man med hjälp av detta verktyg kunna röra sig i en 3D-miljö mellan olika byggplaner och projekt.

 Exempel på 3D-program för att visa vissa aktuella byggprojekt.

Centret kommer fyllas med aktuella byggplaner och projekt där man via interaktiva skärma ska kunna ta del av mer information i 3D-miljö.

Redan nu kan man se att det är saker på gång. Byggnation pågår och under den närmaste tiden kommer området vara inhägnat.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.