Nytt vattenverk i Gärds Köpinge

I Gärds Köpinge byggs ett nytt vattenverk som ska vara klart sommaren 2022. Projektet innebär även en ny överföringsledning mellan Gärds Köpinge och Everöd.

Kring Gärds Köpinge finns god tillgång på högkvalitativt grundvatten. Därför byggs ett nytt vattenverk i Gärds Köpinge som även ska förse Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv med dricksvatten. På sikt undersöker vi även möjligheterna att förse Åhus och Kristianstad med vatten från det nya verket genom överföringsledningar.

Arbetet pågår och verket ska stå färdigt för dricksvattenleverans sommaren 2022.

Ledningsarbete för överföringsledning, Gärds Köpinge - Everöd

För att kunna förse de olika orterna med dricksvatten från det nya verket så måste nya huvudledningar dras från det nya vattenverket i Gärds Köpinge mot Everöd. Det projektet pågår mellan november 2019 och fram till våren 2021.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.