Nytt vattenverk i Gärds Köpinge

I Gärds Köpinge byggs ett nytt vattenverk som ska vara klart under första halvåret 2021.

Kring Gärds Köpinge finns god tillgång på högkvalitativt grundvatten. Därför byggs ett nytt vattenverk i Gärds Köpinge som även ska förse Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv med dricksvatten. På sikt undersöker vi även möjligheterna att förse Åhus och Kristianstad med vatten från det nya verket genom överföringsledningar.

Arbetet pågår och verket ska stå färdigt under första halvåret 2021.

Ledningsarbete

För att kunna förse de olika orterna med dricksvatten från det nya verket så måste nya huvudledningar dras från verket mot Everöd. Det projektet pågår mellan hösten 2019 och fram till våren 2021. Ledningsarbetet påverkar främst gång- och cykelstråket på den gamla banvallen mellan Gärds Köpinge och Everöd. Stråket är avstängt när anläggningsarbeten pågår och är skyltat med orange skyltar på plats när det är aktuellt. Ledningsarbetets omfattning kan ses på kartan nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.