Pyntens pumpstation

En ny pumpstation byggs vid Pynten i Hammarslund med byggstart hösten 2022. Med de nya pumparna ska Kristianstad hållas torrt i många år framöver. Bygget pågår till våren 2025 och framkomligheten för gång- och cykeltrafik blir tidvis begränsad under byggtiden.

Den nya pumpstationen vid Pynten blir  en imponerande anläggning med  stor kapacitet.
Den nya pumpstationen vid Pynten blir en imponerande anläggning med stor kapacitet.

Pyntens pumpstation är en del av den invallningsdamm som skapades av John Nun Milner vid torrläggningen av Nosabyviken på 1860-talet. Stora delar av Kristianstad, bland annat Centralsjukhuset och Centrala reningsverket, har byggts på den sjöbotten som då frilades för odling.

Hammarslundsvallen och pumpstationen är en förutsättning för att Hammarsjön ska hindras från att återta sitt gamla område. Från Pyntens pumpstation pumpas också det renade vattnet från reningsverket vidare.

Dubblad kapacitet

Den pumpstation som används i dag byggdes 1939.  Nu ska en ny och mer kraftfull pumpstation byggas. Den nya är dimensionerad för att klara konsekvenserna av klimatförändringar med ökad risk för skyfall.

Kapaciteten i pumpstationen ska i framtiden kunna klara exempelvis ett hundraårsregn. Den nya anläggningen kan pumpa 10 kubikmeter vatten per sekund, i stället för de 4,5 kubikmeter som dagens anläggning klarar.

Byggs med dykare

Det är ett komplicerat byggnadsprojekt som skapar utmaningar för projektledaren Mårten Svensson från kommunens tekniska förvaltning och entreprenören NCC. Byggnaden blir fem våningar hög, men bara två av dem kommer att synas över mark för förbipasserande. En stor del av grundläggningen har fått göras under vatten, med hjälp av dykare. I stället för ett enda utlopp under järnvägsbanken ska fyra stora rör i framtiden leda ut vattnet från stordiket till sjön. Inuti anläggningen ska åtta pumpar stå beredda att kopplas in alltefter behov och omständigheter.

Den nya pumpstationen byggs bredvid den gamla. Byggprojektet pågår till våren 2025. När pumpstationen står klar ska den nya Hammarslundsvallen börja byggas för att stå klar 2027.

Påverkar cykel- och gångtrafik

Medan byggena av pumpstationen och därefter den nya vallen i Hammarslund pågår kommer framkomligheten på gång- och cykelvägar och stigar tidvis att bli begränsad.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.