S:t Annas stig

S:t Annas stig med tillhörande torgyta rustas upp och konstverket "Livsglädje" renoveras.

S:t Annas stig och det tillhörande torget i korsningen Köpmannagatan/Vallgatan rustas upp under våren och försommaren 2019. Gångvägen beläggs med storgatsten och får ny belysning. Konstverket "Altare" av Lone Larsen har monterats ned för tvätt. Torgytan i den östliga delen av S:t Annas stig beläggs med betongplattor, planteringen görs om och skulpturen "Livsglädje", som är skapad av Nils Möllerberg - en av Kristianstads mest namnkunniga konstnärer - ska renoveras och placeras åter.

Projektet pågår mellan den 4 mars – 8 maj 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.