Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Nytt vattenverk i Tollarp

I Tollarp byggs ett nytt modernt vattenverk som ska säkerställa att de boende i orten får ett säkert dricksvatten av hög kvalitet.

Dagens vattenverk i Tollarp förser cirka 3 500 personer med dricksvatten. Verket, som ligger mellan E22 och Vramsån, hämtar vatten från två närliggande brunnar. Verket är gammalt och uttjänt. I dricksvattnet kan man även hitta spår efter bekämpningsmedel. Nivåerna är under rådande gränsvärden, men kommunen ser det ändå som önskvärt att åtgärda förekomsten.

Därför byggs det nu ett nytt vattenverk i Tollarp, som med moderna skyddsbarriärer som UV-ljus och kolfilter, ska se till att Tollarpsborna får ett säkert dricksvatten av hög kvalitet.

Om det nya vattenverket...

 • Ska kunna leverera 900 kubikmeter dricksvatten per dag i genomsnitt (1 776 kubikmeter vatten som maxvärde under kortare perioder).
 • Ska förse 1 140 fastigheter, eller cirka 3 500 personer, med dricksvatten
 • Placeras på ungefär samma plats som det gamla vattenverket, fast på högre höjd inom fastigheten som översvämningsskydd mot Vramsån.
 • UV-ljus installeras som skyddsbarriär mot bakterier och virus.
 • Kolfilter installeras som skydd mot bekämpningsmedelsrester.
 • Färdigt i oktober 2017

Vanliga frågor

  • Vi ser att ni hägnar in verket. Varför?

   När man bygger ett vattenverk i dag, gäller helt nya säkerhetsföreskrifter kring dricksvattenanläggningar. Därför hägnas det nya verket in och förses med larm och övervakningssystem. Promenadstråket längs Vramsån kommer inte att påverkas av inhägnaden kring verket.

  • Blir dricksvattnet dyrare nu för Tollarpsborna?

   Ja och nej. Tollarpsborna får ingen egen höjning av VA-brukningsavgifterna på grund av att kommunen bygger ett nytt vattenverk just där. Däremot så bekostas alla investerings- och driftbehov i VA-verksamheten av VA-abonnenternas avgifter. Det innebär att när kostnaderna ökar för VA-verksamheten, brukar det innebära höjning av VA-taxorna eftersom verksamheten ska gå plus minus noll på en treårsperiod. Däremot fördelas kostnadsökningen över alla VA-abonnenter. Läs mer om kommunens VA-taxa.

  • Jag bor nära Tollarp, men har eget vatten. Kan jag få dricksvatten från det nya vattenverket?

   Det upprättas inget nytt verksamhetsområde för kommunalt VA i Tollarp, utan det är endast vattenverket som byts ut. Det innebär att det finns ingen i Tollarp som nu per automatik blir ny VA-abonnent hos Kristianstads kommun.

   Däremot kan det finnas möjlighet för dig som ligger utanför VA-verksamhetsområdet att bli så kallad avtalskund för kommunalt VA om det finns förutsättningar med närliggande ledningar. Om du vill undersöka möjligheterna att bli avtalskund för kommunalt VA, kontakta kommunens VA-avdelning genom kommunens växel. OBS! VA-taxan gäller inte för avtalskunder.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.