Nytt vattenverk i Tollarp

I Tollarp byggs ett nytt modernt vattenverk som ska säkerställa att de boende i orten får ett säkert dricksvatten av hög kvalitet.

Dagens vattenverk i Tollarp förser cirka 3 500 personer med dricksvatten. Verket, som ligger mellan E22 och Vramsån, hämtar vatten från två närliggande brunnar. Verket är gammalt och uttjänt. I dricksvattnet kan man även hitta spår efter bekämpningsmedel. Nivåerna är under rådande gränsvärden, men kommunen ser det ändå som önskvärt att åtgärda förekomsten.

Därför byggs det nu ett nytt vattenverk i Tollarp, som med moderna skyddsbarriärer som UV-ljus och kolfilter, ska se till att Tollarpsborna får ett säkert dricksvatten av hög kvalitet.

Om det nya vattenverket...

 • Ska kunna leverera 900 kubikmeter dricksvatten per dag i genomsnitt (1 776 kubikmeter vatten som maxvärde under kortare perioder).
 • Ska förse 1 140 fastigheter, eller cirka 3 500 personer, med dricksvatten
 • Placeras på ungefär samma plats som det gamla vattenverket, fast på högre höjd inom fastigheten som översvämningsskydd mot Vramsån.
 • UV-ljus installeras som skyddsbarriär mot bakterier och virus.
 • Kolfilter installeras som skydd mot bekämpningsmedelsrester.
 • Färdigt i oktober 2017

Vanliga frågor

  • Vi ser att ni hägnar in verket. Varför?

   När man bygger ett vattenverk i dag, gäller helt nya säkerhetsföreskrifter kring dricksvattenanläggningar. Därför hägnas det nya verket in och förses med larm och övervakningssystem. Promenadstråket längs Vramsån kommer inte att påverkas av inhägnaden kring verket.

  • Blir dricksvattnet dyrare nu för Tollarpsborna?

   Ja och nej. Tollarpsborna får ingen egen höjning av VA-brukningsavgifterna på grund av att kommunen bygger ett nytt vattenverk just där. Däremot så bekostas alla investerings- och driftbehov i VA-verksamheten av VA-abonnenternas avgifter. Det innebär att när kostnaderna ökar för VA-verksamheten, brukar det innebära höjning av VA-taxorna eftersom verksamheten ska gå plus minus noll på en treårsperiod. Däremot fördelas kostnadsökningen över alla VA-abonnenter. Läs mer om kommunens VA-taxa.

  • Jag bor nära Tollarp, men har eget vatten. Kan jag få dricksvatten från det nya vattenverket?

   Det upprättas inget nytt verksamhetsområde för kommunalt VA i Tollarp, utan det är endast vattenverket som byts ut. Det innebär att det finns ingen i Tollarp som nu per automatik blir ny VA-abonnent hos Kristianstads kommun.

   Däremot kan det finnas möjlighet för dig som ligger utanför VA-verksamhetsområdet att bli så kallad avtalskund för kommunalt VA om det finns förutsättningar med närliggande ledningar. Om du vill undersöka möjligheterna att bli avtalskund för kommunalt VA, kontakta kommunens VA-avdelning genom kommunens växel. OBS! VA-taxan gäller inte för avtalskunder.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.