Frågor och svar om nya badhuset

Kristianstad behöver ett nytt badhus. Diskussionerna och frågorna om badhusplanerna är många. Här nedanför hittar du svar på många frågor om nya badhuset. Om du har en fråga som du inte hittar svaret på, kan du ställa den i formuläret.

Vanliga frågor

  • Varför behöver vi ett nytt badhus?

   Tivolibadet invigdes 1957 och har sett sina bästa dagar. Redan 2011 gjordes en utredning som visade att badhusbyggnaden hade så stora brister att det inte var meningsfullt att renovera Tivolibadet för framtiden.

   Det uppstår nya sprickor i betongen som måste tätas efterhand. För att stötta konstruktionen har det varit nödvändigt att bygga förstärkningar, så kallade stämpor, på utsatta ställen på våningen under bassängerna. Byggnaden besiktigas kontinuerligt både av egen personal och av externa experter så att byggnaden är säker, men det går inte att fortsätta särskilt mycket längre.

   Kommunen har redan lagt många miljoner på att förlänga livet för huset och kostnaden ökar i takt med att tiden går.

   Påfrestningarna på ett badhus är större än på de flesta byggnader. Det finns därför ingen  möjlighet att rädda Tivolibadet genom ytterligare renovering. Både den äldre och den nyare byggnadsdelen har alltför stora brister.

   Slutsatsen har därför blivit att Kristianstad behöver ett nytt badhus.

  • Varför kan inte det nya badet ligga i centrum?

   Det finns helt enkelt ingen lämplig och ledig tomt med tillräckligt goda markförhållanden i centralt läge.  Ett badhus är en tyngre och känsligare byggnad än andra hus och kan jämföras med en liten kemisk industri. Därför ställs stora krav på konstruktionen. Geologisk expertis avråder från att bygga badhuset där grundvattnet ligger nära markytan och där marken inte är fast, eftersom det medför stora risker och höga kostnader vid byggandet. Större delen av centrala Kristianstad ligger på gammal träskmark och därför är det svårt att hitta lämpliga platser. Det är också svårt att hitta en så stor, obebyggd tomt som behövs för ett modernt badhus.

  • Varför inte lägga det nya badhuset där Tivolibadet ligger?

   Det främsta skälet är att markförhållandena invid Helge å är för osäkra. Grundvattnet ligger nära marken och följer nivåerna i ån. I det gamla badhuset vet vi att vatten tränger in genom grunden. När det är högt vatten i ån kan det stå flera decimeter vatten i källaren under bassängerna.

   Det nya badhuset blir också betydligt större än det gamla och får inte plats på samma yta. Om det skulle läggas där måste Kulturhuset Barbacka rivas.

   Ytterligare ett problem är att Kristianstad skulle stå helt utan badhus i ungefär tre års tid medan rivning och bygge pågick.

  • Varför inte lägga nya badet i Tivoliparken?

   Ett badhus mitt emot det gamla Tivolibadet skulle ta hela ytan där Hälsoträdgården nu ligger och sluta ända borta vid den ombyggda scenen. Det skulle alltså förstöra stora delar av den stadspark som vi i dag har för avkoppling och rekreation.

   Tivoliparken ska dessutom kunna fungera som reservyta för vattnet om Helge å svämmar över. Parken fångar upp översvämningen och bidrar till att skydda bebyggelsen i centrum. Därför är det inte lämpligt att bygga igen de öppna ytorna nära ån.

   Markförhållandena är inte heller bättre än vid Tivolibadet. Grundvattnet ligger nära markytan även här.

  • Varför inte lägga nya badhuset på bangårdsområdet?

   Bangården har av många setts som ett bra alternativ för en badhusplacering. Det är nära centrum och marken ligger lite högre än vid gamla Tivolibadet. Men det finns två huvudproblem med platsen.

   Det ena problemet är att det krävs en lång process innan det går att få tillstånd att riva upp järnvägsspår, även om de inte längre används. Trafikverket har gjort en ansökan, men ett beslut kan komma allra tidigast i slutet av 2021. Därefter ska själva rivningen av spårområdet göras och marken måste saneras från föroreningar innan det går att börja bygga något i området. Ett badhus skulle då kunna stå klart tidigast 2025.

   Det andra problemet är att kommunen först skulle behöva köpa marken från ägaren Jernhusen.

  • Varför inte bygga nya badhuset vid naturum?

   Markförhållandena vid naturum Vattenriket är de sämsta tänkbara. Här hade man också tidigare stadens soptipp och om man börjar gräva här finns det stor risk att farliga ämnen lösgörs och börjar röra sig ner mot grundvattnet. Att bygga något så stort som ett badhus här vore riskabelt, både för byggnaden och för miljön. Dessutom tillhör större delen av området runt naturum naturreservatet Årummet.

  • Redan nu upplever jag att det är rörigt och mycket oväsen på Tivolibadet på grund av stökiga invandrarungdomar. Hur stökigt tror ni det ska bli på Näsby?

   Högljudda och stökiga ungdomar – infödda eller invandrade – går aldrig helt att undvika på ett badhus, var det än ligger. Det som blir annorlunda och mycket bättre på det nya badhuset är att huset delas in i olika bassängrum. Motionärer får omklädningsrum och bassäng i en avgränsad avdelning, tävlingssimmarna får ett annat avgränsat utrymme och så vidare. Det betyder att familjebadet med stojande och stimmande barn och ungdomar inte längre behöver störa motionärer, simmare och simskoleelever och att det blir enklare att hålla uppsikt och ordning. Alla besökare får ett entréband som digitalt låser upp de ytor som gästen ska ha tillgång till.

  • Kommer det att finnas hopptorn och hoppbassäng?

   Ja, förslaget är att bygga en separat hoppbassäng med hopptorn. Planen är en 1 meters och 3 meter svikt samt en trampolin på 5 meter. Ursprungsförslaget var att ha en hoppdel i en av bassängerna, men under resans gång har det visat sig att en separat hoppbassäng är bättre. Om hoppdelen finns i en bassäng som också används till annat, går det inte att simma när någon hoppar och tvärtom. Besökarna stör varandra. I den djupa hoppbassängen kan också till exempel dykare och undervattensrugbyspelare träna.

  • Varför inte satsa ordentligt så att KSLS kan ordna stora simtävlingar? Vilken blir merkostnaden för att bygga och driva tio banor i stället för åtta?

   Det beräknas kosta ca 10 miljoner kronor mer att bygga en bassäng med tio banor jämfört med en som har åtta, och den årliga driften ökar med ca 700 000 kronor. Eftersom alla kalkyler ännu är preliminära har politikerna hållit frågan öppen och vill se hur många banor som faktiskt ryms inom budgeten efter projektering. Däremot anses det ekonomiskt oförsvarbart att bygga stora, fasta läktare för mästerskapstävlingar som knappast skulle kunna fyllas mer än som bäst vart femte år, eftersom konkurrensen om mästerskap är stor. Planen för det nya badhuset är mobila läktare för ungefär 200 personer.

   Svenska simförbundets krav för DM-tävlingar och uppåt är 8 banor med fastställda mått. Först vid VM och OS är 10 banor ett krav.

  • Hur mycket kostar arenan varje år om man jämför med det nya badet?

   Kristianstad Arena beräknades få en årlig kostnad på över 30 miljoner när det byggdes, men efter invigningen 2010 visade den sig landa på ungefär 28 miljoner kronor, bland annat tack vare det låga ränteläget, och årskostnaden har sjunkit ytterligare en del sedan dess. 

   Det nya arenaområdet som snart står färdigbyggt med läktare och fotbollsplaner, friidrottsanläggning och tennis- och padelbanor är beräknat att få en årlig driftskostnad på 12,5 miljoner.

   Den årliga kostnaden för nuvarande Tivolibadet är drygt 12 miljoner och den beräknade årskostnaden för det nya badhuset är 19-20 miljoner, alltså en merkostnad med ungefär 8 miljoner kronor.-

   Skälet till att den årliga kostnaden för badhuset blir lägre, trots att det handlar om en större investering, är att badhuset får intäkter på ett sätt som andra fritidsanläggningar inte får. Förutsättningen är att det finns attraktioner utöver rena simbassänger som besökare är beredda att betala för.

  • Hur många besökare räknar ni med per år i nya badhuset?

   Tivolibadet besöks av 230 000 personer varje år. När badet var som mest populärt efter tillbyggnaden, var besökstalet uppe i runt 300 000 per år. Det nya badhuset kommer att bli mycket större och ha fler bassänger och kommer därmed att kunna ta emot fler badande samtidigt. Kommunens befolkning ökar varje år och vi räknar med 375 000 besökare per år - en siffra som är mycket realistiskt och möjligen lite lågt räknad.

  • Varför bygger ni badhuset på Näsby som har så dåligt rykte?

   Ett rykte är inte detsamma som en sanning. Platsen för badhuset är vald för att marken är perfekt för ett badhusbygge men också för att den ligger mitt i ett viktigt utvecklingsområde i Kristianstad. Närmaste granne är Krinova, som är nordöstra Skånes största mötesplats för näringslivet med 26 000 besökare till möten och konferenser förra året. I huset ryms mer än 100 olika företag. Ett stenkast bort ligger Högskolan Kristianstad med 14 000 studenter. Mitt emot badhustomten ligger C4 Bowlingcenter och en nybyggd padelhall. På bekvämt promenadavstånd ligger ICA Kvantum åt ena hållet och naturreservatet Näsby fält åt det andra. Nära badhuset ska byggas villor och radhus och en bit bort byggs Lingenässkolan och Berga förskola. Det här är ett område som är värt ett gott rykte och säkert får det när ännu fler besökare än i dag får anledning att komma hit.

  • Varför bygger ni inte badhuset på söder?

   På Söder är markförhållandena besvärliga och grundvattnet står nära ytan. Ett så stort och tungt bygge som ett badhus skulle kräva att grundvattnet pumpas bort. För det krävs ett tillstånd i en vattendom, en tidsödande process som är svår att beräkna. Risken är också att pumpningen bedöms få så stora konsekvenser att den inte tillåts. För att klara tillströmning till både arenaområde och badhus behövs ett parkeringshus, vilket skulle fördyra bygget avsevärt. En nackdel med badhus i området är också att det skulle stoppa möjligheterna till framtida utbyggnad av idrottsanläggningen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.