Nytt badhus

Projekteringen pågår för ett nytt badhus. Fullmäktige ska ta beslut om ett kostnadsförslag under 2019.

Varför ett nytt badhus?

Tivolibadet invigdes redan 1957 och har sett sina bästa dagar. Redan 2011 gjordes en utredning som visade att badhusbyggnaden hade så stora brister att det inte var meningsfullt att renovera eller bygga om Tivolibadet för framtiden.

Hela tiden uppstår nya sprickor i betongen som måste tätas efterhand. För att stötta konstruktionen har det varit nödvändigt att bygga förstärkningar, så kallade stämpor, på utsatta ställen på våningen under bassängerna. Det påbörjades för flera år sedan och stämporna har med tiden blivit allt fler. Byggnaden och betongen besiktigas kontinuerligt både av egen personal och av externa experter så att byggnaden är säker, men det går inte att fortsätta särskilt mycket längre.

Kommunen har redan lagt många miljoner på att förlänga livet för huset och kostnaden ökar i takt med att tiden går.

Påfrestningarna på ett badhus är större än på de flesta byggnader. Det finns därför ingen  möjlighet att rädda Tivolibadet genom ytterligare renovering. Både den äldre och den nyare byggnadsdelen har alltför stora brister.

Slutsatsen har därför blivit att Kristianstad behöver ett nytt badhus.

Ett badhus är mycket för många

Ett badhus är en plats för att njuta, motionera, leka och för att lära sig livsviktig simning. Badhuset är en härlig, hälsosam mötesplats för människor i alla åldrar.

Det ska vara enkelt att ta sig dit med cykel, buss eller bil. Det ska ha bassänger för plask och lek men också för träning, undervisning och rehabilitering. Ett gym och en relaxavdelning med bastubad finns också med i planerna.

Det är viktigt att bygga ett badhus på ett säkert och hållbart sätt. Ett badhus är ett av de svåraste, känsligaste och dyraste hus man kan bygga. Därför gjordes en grundlig förstudie för att förbereda bygget av Kristianstads nya badhus. En projektgrupp med representanter för olika kommunala förvaltningar och verksamheter har sedan hösten 2014 haft i uppdrag att utreda placering, innehåll och ekonomi. Resultaten har redovisats för kommunstyrelsen och andra politiska konstellationer. Presentationer från dessa redovisningar finns under länkarna nederst på sidan.

Efter att ha prövat ett stort antal mer eller mindre tänkbara placeringar blev slutsatsen att det skulle gå att få bäst badhus för pengarna på den tomt med goda grundläggningsförhållanden som kommunen ägde bredvid högskolan. 

Ett nytt badhus är enligt kommunfullmäktiges beslut 2015 planerat att stå klart på södra Näsby vid årsskiftet 2021/2022. Själva bygget beräknas komma igång under 2019. Badhusbygget har upphandlats av SIKAB och Peab vann upphandlingen. Upplägget är ett så kallat partneringupplägg, där entreprenören kommer in redan tidigt i projektet.

Vad har kommunfullmäktige beslutat?

 • Att godkänna den fördjupade utredningen om placering.
 • Att det nya badhuset ska ligga på Näsby.
 • Att anta detaljplanen över området där det nya badhuset ska ligga.
 • Att godkänna förslaget till inriktning och innehåll som presenteras i förstudieanalysen.
 • Att låta ABK:s dotterbolag Sikab projektera det nya badhuset under våren och hösten 2018 till en kostnad på 20 miljoner kronor. Sedan ska Sikab presentera ett genomarbetat kostnadsförslag som fullmäktige kan ta ställning till under 2019. Alternativ ska presenteras för en träningsbassäng med åtta respektive tio banor.
 • Att badhuset ska ha en separat hopp-/djupbassäng.
 • Att inriktningen vid projektering ska vara en investeringsvolym på 450 miljoner kronor, men i juni 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå fullmäktige att sänka investeringen till 425 miljoner genom att ta bort gym-lokalen från byggnaden.
 • Att kommunledningskontoret ska utreda och planera parkeringsytor, gator och cykelvägar runt badhuset med en planerad kostnad på 15 miljoner kronor.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.