Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Nya Ängamöllan

Företagsområdet "Nya Ängamöllan", utmed E22 vid Vä i Kristianstads kommun, tar form. Nya Ängamöllan ger kommunen 400 000 kvadratmeter företags- och industrimark som är synlig och lättillgänglig från E 22:an, vilket innebär stora möjligheter för näringslivet.

Det nya området är en förlängning söderut av det nuvarande Ängamöllanområdet. Marken sträcker sig längs motorvägen fram mot E22:ans rondell i Vä och kommer också att få en tillfart därifrån.

Detaljplanen för området är godkänd sedan våren 2016 och områdets infrastruktur håller på att ställas i ordning.

Tre företag på väg in...

Ängamöllan orienteringskarta
Hela, eller delar av, de blåa områdena på kartan är mark som kan köpas för företagsetablering på Nya Ängamöllan.

Börjessons Lastbilar AB har köpt 30 000 kvadratmeter mark för försäljning och service av fordon och är första företaget ut att börja bygga i september 2017. Företaget har vuxit ur sin nuvarande anläggning inne i Kristianstad, har redan flera kunder i närområdet och behöver stora ytor nära E 22:an.

Andra företag som har reserverat mark är Beijer Byggmarknad, Bobcat Sverige, P&A Berglund, Tectum, Hjalmarssons Bygg och Industrisvets. Kristianstads Renhållnings AB planerar också för att använda mark i området till en ny återvinningscentral som ska vara klar 2018. 

Omkring hälften av marken är fortfarande tillgänglig för företag som vill växa och utvecklas i Kristianstad.

Etablera ditt företag på Nya Ängamöllan! 

Är du intresserad av att etablera ditt företag på Nya Ängamöllan kan du kontakta Moa Giselsson på Kristianstads kommuns mark- och exploateringsenhet.

Tomtpriset kan inte fastställas förrän marken är klar, men uppskattas till mellan 275 och 350 kr per kvadratmeter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.