Nya Ängamöllan

Företagsområdet "Nya Ängamöllan", utmed E22 vid Vä i Kristianstads kommun, ger kommunen 400 000 kvadratmeter företags- och industrimark som är synlig och lättillgänglig från E 22:an, vilket innebär stora möjligheter för näringslivet.

Det nya området är en förlängning söderut av det nuvarande Ängamöllanområdet. Marken sträcker sig längs motorvägen fram mot E22:ans rondell i Vä och har en ny tillfart därifrån, Linjevägen.

Detaljplanen för området är godkänd sedan våren 2016 och områdets infrastruktur är klar.

Flera företag på väg in...

Ängamöllan orienteringskarta
Hela, eller delar av, de blåa områdena på kartan är mark som kan köpas för företagsetablering på Nya Ängamöllan.

Börjessons Lastbilar AB har köpt 30 000 kvadratmeter mark för försäljning och service av fordon och var det första företaget att börja bygga i september 2017. Företaget har vuxit ur sin nuvarande anläggning inne i Kristianstad, har redan flera kunder i närområdet och behöver stora ytor nära E 22:an.

Andra företag som har reserverat mark är Beijer Byggmarknad, P&A Berglund, Tectum och Hjalmarssons Bygg och Industrisvets. Kristianstads Renhållnings AB planerar också för att använda mark i området till en ny återvinningscentral som ska vara klar under 2018. 

 

Etablera ditt företag på Nya Ängamöllan! 

Det finns för närvarande omkring 136 000 kvadratmeter mark till salu på området.

  • Mark utmed E 22 kostar 350 kr/ kvadratmeter
  • Mark längre in i området kostar 275 kr/kvadratmeter
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.