Nya Ängamöllan

Företagsområdet "Nya Ängamöllan", utmed E22 vid Vä i Kristianstads kommun, tar form. Nya Ängamöllan ger kommunen 400 000 kvadratmeter företags- och industrimark som är synlig och lättillgänglig från E 22:an, vilket innebär stora möjligheter för näringslivet.

Det nya området är en förlängning söderut av det nuvarande Ängamöllanområdet. Marken sträcker sig längs motorvägen fram mot E22:ans rondell i Vä och kommer också att få en tillfart därifrån.

Detaljplanen för området är godkänd sedan våren 2016 och områdets infrastruktur håller på att ställas i ordning.

Tre företag på väg in...

Ängamöllan orienteringskarta
Hela, eller delar av, de blåa områdena på kartan är mark som kan köpas för företagsetablering
på Nya Ängamöllan.

Börjessons Lastbilar AB har reserverat 47 000 kvadratmeter mark för försäljning och service av fordon. Företaget har vuxit ur sin nuvarande anläggning inne i Kristianstad, har redan flera kunder i närområdet och behöver stora ytor nära E 22:an. Bobcat Sverige AB har reserverat 7-10 000 kvadratmeter på det nya området och Kristianstads Renhållnings AB planerar också för att använda mark i området till en ny återvinningscentral som ska vara klar 2018. 

 

Etablera ditt företag på Nya Ängamöllan! 

Är du intresserad av att etablera ditt företag på Nya Ängamöllan kan du kontakta Moa Giselsson på Kristianstads kommuns mark- och exploateringsenhet.

Tomtpriset kan inte fastställas förrän marken är klar, men uppskattas till mellan 275 och 350 kr per kvadratmeter

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.