Ny skola och idrottshall i Österslöv

Det byggs en ny skola i Österslöv med en ny idrottshall, dessutom byggs Kämpaställets förskola ut med två avdelningar.

Ökat elevantal och en samordning av skolorna i Österslöv och Fjälkestad ligger bakom beslutet att bygga en ny F-6-skola i Österslöv. Skolan är planerad för elva klasser och runt 330 elever. Det byggs även en ny sporthall, nytt tillagningskök med matsal gemensamt med förskolan.

Den nya skolan byggs samman med befintlig förskola och i den del som sammanbinder verksamheterna placeras gemensamma funktioner såsom skolledning, administration, personalrum och bibliotek för att främja samverkan och flexibilitet. Det gemensamma köket och matsalen placeras också här.

Kämpaställets förskola byggs till med en avdelning och den plats där förskolans kök tidigare var byggs om för en avdelning. Förskolan planeras för fem avdelningar med ca 90 barn.

Utemiljön för förskola och skola anpassas till de nya byggnadernas placering. Även parkeringar för skolbussar, leveransfordon, personal och för vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn ses över.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.