Ny bro över Härlövsängaleden

Linnérundan är ett uppskattat friluftsstråk i Kristianstad. Nu förstärks stråket med ny gångbro över Härlövsängaleden.

En ny gångbro byggs över Härlövsängaleden för Linnérundan. Projektet har sitt ursprung i ett inkommet medborgarförslag 2016 om en refug med övergångställe på platsen. Tekniska nämnden instämde i behovet eftersom platsen är högt trafikerad, men ansåg att refug och övergångställe inte var tillräckligt. Passagen skulle istället skulle vara bättre betjänt av en bro. Nu blir det just så och bron blir 5 meter hög, 60 meter lång och byggs till stora delar i trä.

Arbetet beräknas att pågå mellan november 2018 och slutet av april 2019.  Under byggtiden är cykelstråket längs Härlövsängaleden och den aktuella delen av Linnérundan avstängda. Bron slutbesiktigas i veckan efter påsk och kan användas därefter. Invigning sker den 22 maj. Mer info om invigningen kommer.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.