Renovering av museikvarteret.
Renovering av museikvarteret.

Mindre byggprojekt

Ett antal mindre byggprojekt pågår just nu runt om i kommunen.

Renovering av museikvarteret

Konsthallen

Vi lägger nytt tak, utför plåtarbeten och fönsterrenovering

Pågår: April till november 2017

Museidelen

För två år sedan byttes taket och nu ska det målas. Det målas rött mot torget och svart mot museigården.

Pågår: Under våren 2017

Bånken-huset

Renovering efter branden

Pågår: Våren 2017

Vi lägger nytt tak, utför plåtarbeten och fönsterrenovering.

Pågår: Under 2018

 

Vilans skola: idrottshallen

Den gamla idrottshallen är utdömd och rivs därför.

Pågår: Rivningen pågår till och med oktober 2018

 

Uddegårdens förskola

Uddegårdens förskolaIllustration, Uddegårdens förskola
Uddegårdens förskola är riven och kommer att ersättas med en helt ny byggnad. Det nya huset är byggt med miljöprofil, bland annat installeras en stor solcellsanläggning på taket.

Pågår: Förskolan blir klar sommaren 2018

 

Svalans förskola

Illustration över Svalans förskola
Illustration, Svalans förskola.

Den befintliga byggnaden byggs ut med tre nya avdelningar. Den tillbyggda delen kompletteras med solcellspaneler på taket.

Pågår: Ombyggnaden blir klar sommaren 2018

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.