Renovering av museikvarteret.
Renovering av museikvarteret.

Mindre byggprojekt

Ett antal mindre byggprojekt pågår just nu runt om i kommunen.

Konsthallen

Vi lägger nytt tak, utför plåtarbeten och fönsterrenovering.

Pågår: April till november 2017.

Museidelen

För två år sedan byttes taket och nu ska det målas. Det målas rött mot torget och svart mot museigården.

Pågår: Under hösten 2017.

Bånken-huset

Vi lägger nytt tak, utför plåtarbeten och fönsterrenovering.

Pågår: Under 2018.

 

Vilans skola: idrottshallen

Den gamla idrottshallen är utdömd och rivs därför.

Pågår: Rivningen pågår till och med oktober 2018.

 

Uddegårdens förskola                                                

Uddegårdens förskola
Illustration, Uddegårdens förskola.

Uddegårdens förskola är riven och kommer att ersättas med en helt ny byggnad. Det nya huset är byggt med miljöprofil, bland annat installeras en stor solcellsanläggning på taket.

Pågår: Förskolan blir klar sommaren 2018.Svalans förskola                                                

Svalans förskola
Illustration, Svalans förskola.

Den befintliga byggnaden byggs ut med tre nya avdelningar. Den tillbyggda delen kompletteras med solcellspaneler på taket.

Pågår: Ombyggnaden blir klar sommaren 2018.

 

 

Ny scen i Tivoliparken

Tivoliscenen
Illustration, Tivoliscenen.

Tivoliparkens scen är uttjänt och byggs därför om. Scenen ska kunna erbjuda bra förutsättningar för musik- och teaterverksamhet. Placeringen är den samma och utseendemässigt blir det mindre förändringar, men de stora förbättringarna ligger i förstärkning av konstruktionen, ny modern scenteknik och bättre logistik.

Ombyggnationen påbörjas i september 2017 och beräknas bli färdigt i maj 2018.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.