Lingenässkolan

Den nya Lingenässkolan på Näsby har fått starttillstånd och planeringen pågår. Fullt utbyggd kommer den att inrymma 800 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Illustration av Lingenässkolan
Illustration av Lingenässkolan

För att möta det ökade behovet av skolplatser på Näsby byggs en ny skola, Lingenässkolan, på den nya fastigheten Näsby 35:47, väster om Stridsvagnsvägen vid Näsby fält.

Skolan kommer att inrymma cirka 800 elever och 150 personal på 9 390 kvadratmeter verksamhetsyta. Skolan kommer att bestå av åtta sammankopplade huskroppar och ett antal fristående förråd och garage.

I de åtta huvuddelarna inryms lektionssalar, fritidshemsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar, idrottshall och andra utrymmen. Skolan får även en anpassad del för särskoleverksamhet, där separata entréer finns för elever med autismspektrum-tillstånd.

Projektet Lingenässkolan är budgeterat till 318 miljoner kronor och skolan ska stå klar till höstterminen 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.