Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Illustration av Lingenässkolan
Illustration av Lingenässkolan

Lingenässkolan

Den nya Lingenässkolan på Näsby har fått starttillstånd och planeringen pågår. Fullt utbyggd kommer den att inrymma 800 elever från förskoleklass till årskurs 6.

För att möta det ökade behovet av skolplatser på Näsby byggs en ny skola, Lingenässkolan, på den nya fastigheten Näsby 35:47, väster om Stridsvagnsvägen vid Näsby fält.

Skolan kommer att inrymma cirka 800 elever och 150 personal på 9 390 kvadratmeter verksamhetsyta. Skolan kommer att bestå av åtta sammankopplade huskroppar och ett antal fristående förråd och garage.

I de åtta huvuddelarna inryms lektionssalar, fritidshemsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar, idrottshall och andra utrymmen. Skolan får även en anpassad del för särskoleverksamhet, där separata entréer finns för elever med autismspektrum-tillstånd.

Projektet Lingenässkolan är budgeterat till 318 miljoner kronor och skolan ska stå klar till höstterminen 2019.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Lingenässkolan på FLICKR

Bygget av Lingenässkolan

Den 23 augusti 2017 togs första spadtaget av Lingenässkolan. Du kan följa bygget i bilder här.

Se bilder

Läs mer

Andra byggprojekt

Det händer mycket i Kristianstad. Flera andra stora byggprojekt pågår eller ska påbörjas inom kort.

Läs mer