Lingenäs bostadsområde

Lingenäs bostadsområdet ska växa fram intill Lingenässkolan och Berga förskola. Företaget Lyckos planerar 30 radhus och 50 hyresrätter i en blandad bebyggelse.

Skiss över nya bostäder på Lingenäs bostadsområde.

Lyckos, som är en del av Midrockoncernen, kommer att utforma bostadsområdet tillsammans med Wingårdh Arkitektkontor. Bostadsområdet kommer att bestå av 30 radhus och 50 hyresrätter i en blandad bebyggelse. Lyckos ambition är att skapa ett trivsamt, socialt hållbart bostadsområde som stärker den bostadssociala sammanhållningen och uppmuntrar en ekologiskt hållbar livsstil. Säljstart under hösten 2018.

Området ligger alldeles intill Lingenässkolan och Berga förskola.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.